VŠĮ „RIETAVO ŽIRGYNAS“ KVIEČIA VAIKUS DALYVAUTI NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOJE „AŠ IR ŽIRGAS RIETAVO SAV.“

Neformaliojo vaikų švietimo programoje numatytomis veiklomis siekiama sudominti mokinius žirginiu sportu ir šios sporto šakos technika, tobulinti jojimo techniką, skatinti vaikų užimtumą, meilę gyvūnams, stiprinti mokinių sveikatą, gerinti judesių kultūrą, lavinti motoriką ir kūno laikyseną bei užimti juos popamokine veikla. Lankydami jojimo būrelį mokiniai susipažins su jojimo sporto šakomis (konkūrai, ištvermės jojimas ir kt.), įgis jojimo įgūdžių.
Programos tikslas – suburti bendrai veiklai vaikus, mylinčius gamtą ir žirgus, išmokyti juos jojimo pagrindų ir supažindinti su žirgų sportu.
Įgyvendinant neformaliojo vaikų švietimo programos uždavinius ugdomas vaikų bendravimas ir bendradarbiavimas komandoje, tobulinama jojimo sporto šakos technika bei taktika, skatinamas vaikų užimtumas ir turininga veikla.